By can_phong_trongmtv
By chuottucute1
#709154 -do vấn đề cho vay, thu nợ chậm và cạnh tranh lãi suất giữa các ngân hàng,tính dụng tăng.. tác động từ thế giới bên ngoài...,vấn đề lạm phát, chênnh lệch đồng nội tệ và ngoại tệ,
---1 phần từ chứng khoáng.....
---do bên xuất phập khẩu bắc buộc phá giá VND để tăng việc xuất khẩu....cạnh tranh...
--1 số ngân hàng yếu,ngân hàng trung bình với các vấn đề nội tại (nợ xấu cao), thu nợ chậm… thì nhu cầu vốn cho thanh toán vẫn biến động. Do vậy, thực tế tại các ngân hàng này lãi suất huy động vẫn cao hơn mặt bằng chung..
---lại vào ngày 10 Tháng Năm 2013: thông báo lại sắp có đợt giảm lãi suất mới: do bốn ngân hàng quốc doanh lớn là Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank điều chỉnh lại lãi suất
cậu tham khảo thêm bên dưới...... lãi suất ngân hàng hình như bây giờ giảm rồi :( tiền gửi định kỳ hàng tháng không cao bằng tiền gửi lâu năm,..
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement