By Hamlyn
By vu_luong
#709157 Cách tính như sau mẹ nó nhé: Mỗi năm đóng bảo hiểm được 1,5 tháng lương trung bình của năm đó nhân với hệ số trượt giá. Hệ số này thì quy định trong thông tư 01/2013/BLDTBXH, hệ số cho mỗi năm là khác nhau. Tuy nhiên mình đóng từ năm 2001, ngày đó VD mỗi tháng đóng hơn 100k là to nhé, bây giờ sau khi nhân hệ số trượt giá thì 1 năm đó lấy được có khoảng 1,5tr chả đáng là bao. Của mình thì chẳng qua về sau doanh nghiệp đóng cho ở mức cao nên tính ra mới được từng đó, chứ những năm đầu ít lắm.
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement