By Goodwyn
#708975 Nếu đi được thì chi phí tổng là bao nhiêu?
Sẽ phải làm những công việc gì? và Nhận được lương mỗi tháng là bao nhiêu? Có địa điểm hay trung tâm nào ở ngoài Bắc có thể giúp tui không?
Xin cảm ơn!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement