By Bamard
#708637 Tư vấn giúp e cách viết sơ yếu lí lịch với?

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By cocomc09
#708644 Thành phần bản thân: học sinh, sinh viên, nông dân, công nhân, cán bộ, công chức, quân nhân. Đang học thì là HS,SV, đang thất nghiệp hay làm công: công nhân, buôn bán tại nhà: Tiểu thương.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement