By yeuoxtrondoi
#708471 Dịch vụ là ngành không trực tiếp sản xuất ra của cải vật chất cho xã hội.

Dịch vụ được hiểu theo 2 quan niệm:

1/ Dịch vụ là lĩnh vực phục vụ bao gồm các ngành sản xuất (thuộc về quá trình lưu thông hàng hóa và phục vụ nhu cầu của con người)

2/ Dịch vụ là một dạng hoạt động (giao dịch và phục vụ) nhằm thỏa mãn trực tiếp những nhu cầu của từng cá nhân, nhóm xã hội, cộng đồng dân cư. Quan niệm này cho rằng dịch vụ không chỉ trong lĩnh vực phi sản xuất mà có dịch vụ sản xuất. Ví dụ: dịch vụ cơ khí, dịch vụ nông nghiệp, ...

Để hiểu rõ hơn, bạn đọc thêm phần này nhé!

Cơ cấu các ngành dịch vụ hết sức phức tạp. Ở nhiều nước, người ta chia ngành dịch vụ ra thành 3 nhóm:

1/ Các dịch vụ kinh doanh: gồm vận tải, thông tin liên lạc, tài chính, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, các dịch vụ nghề nghiệp, ...

2/ Các dịch vụ tiêu dùng: gồm các hoạt động bán buôn, bán lẻ, du lịch, các dịch vụ cá nhân (như y tế, giáo dục, thể dục thể thao), ...

3/ Các dịch vụ công: gồm các dịch vụ hành chính công, các hoạt động đoàn thể, ...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement