By haphuong31_ptit
By trungtamtayau
#708355 Khi đi thực tập nên viết Nhật ký thực tập, không phải vì cô giáo yêu cầu, mà đơn giản nếu làm việc có kế hoạch, có nhật ký, thì kỳ thực tập của bạn sẽ hiệu quả và khi viết luận văn bạn sẽ không bị rơi vào tình trạng thiếu thông tin.
Ngoài cách của các bạn trong diễn đàn đã mách, theo tôi, trước mỗi buổi đến địa điểm thực tập, bạn nên định hướng trước xem ngày mai mình làm gì? Có thể viết nhật ký trước như là kế hoạch của mình, ví dụ:
- Ngày.../.../..., làm quen và tìm hiểu về công ty nơi thực tập, xin tài liệu về lịch sử công ty. Trao đổi với các cô, bác trong phòng kế toán, phòng tổ chức ...(tài liệu xin ở phòng nào, nên trao đổi ở phòng đó) về những vấn đề xung quanh lịch sử hình thành của công ty...
- Ngày.../.../..., đi thực tế nơi sản xuất, kinh doanh của công ty. Để viết về bất kỳ chủ đề nào, bạn cũng cần tìm hiểu về thực trạng sản xuất, hoạt động của công ty.
... Mỗi ngày một chủ đề, với list câu hỏi bạn đã chuẩn bị trước, tìm hiểu từ những vấn đề chung, rồi đến vấn đề liên quan đến đề tài bạn chọn.
Bạn có thể kẻ bảng trong nhật ký: Cột 1 ghi thời gian; cột 2 ghi nội dung; cột 3 ghi kết quả, cột 4 ghi chú.
Trong cột 2, ghi càng chi tiết càng tốt, từ các chủ đề, các câu hỏi...
Cột 3, ghi các tài liệu, số liệu thu được, hay các câu trả lời...
Để xin được số liệu kế toán phục vụ cho luận văn của mình, tui biết không hề dễ dàng. Nhưng nếu biết cư xử đúng mực, khéo léo, thì điều đó không khó. Chúc bạn có một kỳ thực tập thành công.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement