By trungkienairvn
#708258 tui là người Việt Nam mới sang định cư tại Berlin, Đức. Hiện nay, tui có một số vấn đề như sau muốn hỏi luật sư: 1- tui sang định cư tại Đức sau ngày
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement