By Orin
#708257 Câu hỏi: Con tui sinh ra tại nước ngoài nên tự động mang quốc tịch nước ngoài của mẹ, nhưng cha của cháu là người Việt Nam. Hiện đã có gia đình mới, t

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By m0m_xinh_lazy_dkny
#708273 Điều 15 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 quy định: “Trẻ em sinh ra trong hay ngoài lãnh thổ Việt Nam mà khi sinh ra có cha mẹ đều là công dân Việt Nam thì có quốc tịch Việt Nam”. Như vậy, nếu con của bạn sinh tại nước ngoài, mà bạn lại muốn con của mình có quốc tịch Việt Nam thì khi đăng ký khai sinh cho con, vợ chồng bạn phải có thoả thuận bằng văn bản về việc cho con mang quốc tịch Việt Nam. Về việc bạn muốn con bạn mang quốc tịch của cha nó mà vẫn mang quốc tịch của mẹ: Theo khoản 1, Điều 19 Luật Quốc tịch thì công dân nước ngoài và người không quốc tịch đang thường trú ở Việt Nam có đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam, thì có thể được nhập quốc tịch Việt Nam, nếu có đủ các điều kiện sau đây: a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam; b) Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật Việt Nam; tôn trọng truyền thống, phong tục, tập quán của dân tộc Việt Nam; c) Biết tiếng Việt đủ để hoà nhập vào cộng đồng xã hội Việt Nam; d) Đã thường trú ở Việt Nam từ năm năm trở lên; đ) Có khả năng bảo đảm cuộc sống tại Việt Nam. Theo quy định vừa viện dẫn, nếu con bạn đáp ứng đủ các điều kiện luật định thì có thể nhập quốc tịch Việt Nam. Tuy nhiên, cũng theo khoản 1, Điều 19 Luật Quốc tịch nói trên thì người nhập quốc tịch Việt Nam sẽ phải thôi quốc tịch nước ngoài, trừ những người “là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hay con đẻ của công dân Việt Nam; có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam; có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong trường hợp đặc biệt, nếu được Chủ tịch nước cho phép".
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement