By baby_baby_candy
#708236 Trích dẫn:Từ bài viết của soi_baythực tập lấy đâu ra lươngcó chứ bạn nếu bạn làm tốt , và còn có hoa hồng mà nếu bán được sản phẩm thì hoa hồng cho bạn là 10%
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement