By bangnhan_3010
#708135 Cho phép em hỏi thêm là hiện có bao nhiêu nước ký hợp đồng hợp tác lao động với Việt Nam?

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement