By rina_dolce
By iloveutphucsisty01b
#708042 Theo quy định của ngành công an nhân dân, mỗi cán bộ chiến sĩ khi xây dựng gia đình phải có lập trường, tư tưởng vững vàng, xác định tương lai hạnh phúc của mình thật sự chín chắn để quyết định đi đến hôn nhân. Nếu đã xác định lập trường tư tưởng thì mỗi cán bộ, chiến sĩ phải tự viết đơn xin tìm hiểu gia đình, viết hai đơn, một đơn nộp cho đơn vị công tác, một đơn nộp cho Phòng tổ chức cán bộ. Thời gian tìm hiểu từ ba đến sáu tháng, tùy thuộc vào mức độ tình cảm của của hai bên.

Qua thời gian tìm hiểu, nếu cả hai thấy "tâm đầu ý hợp" và quyết định đi đến hôn nhân thì bản thân phải tự viết đơn xin xây dựng gia đình như trình tự trên. Bản thân phải động viên người bạn đời của mình kê khai lý lịch cho thật đầy đủ. Trong lý lịch phải khai cả ba đời; quá trình hoạt động của ba đời trước và sau năm 1975; có ai theo "chế độ cũ" không? Có thân nhân xuất cảnh không? Có theo tôn giáo nào không?...

Phòng Tổ chức cán bộ có trách nhiệm thẩm tra, xác minh người bạn đời và tất cả những người thân trong gia đình tại nơi sinh sống và nơi làm việc. Thời gian thẩm tra, xác minh từ 2 đến 4 tháng, nếu không có gì trở ngại thì Phòng Tổ chức cán bộ sẽ gửãi Thông báo cho phép xây dựng gia đình đến đơn vị công tác, lúc đó các bên mới tiến hành đăng ký kết hôn và tổ chức cưới.

Trường hợp lý lịch, nhân thân của người bạn đời không phù hợp thì bản thân cán bộ, chiến sĩ phải chọn lựa một trong hai "con đường", hay "tình yêu", hay "sự nghiệp".

Luật gia Huỳnh Minh Vũ

Nó có 3 tiêu chuẩn sau đây:
Bạn cần khai đầu tiên là dân tộc: kinh, hoa hay dân tộc khác. Nếu là dân tộc kinh thì ok, đạt được tiêu chuẩn đầu tiên, còn nếu như không phải thì....xin lỗi nhe.
Tiêu chuẩn thứ 2: đạo giáo. bạn là đạo phật hay thiên chúa hay theo đạo phái nào khác. nếu không phải là đạo phật thì bị loại vòng 2
Vòng 3: kê khai lý lịch và thành phần gia đình nội ngoại 3 đời, tức là đời ông bà nội ngoại , cha mẹ, cô dì chú bác và cuối cùng là bạn. Kê khai lý lịch họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, quá trình công tác trước 75 và sau 75 đối với những người sinh trước 75, địa chỉ nhà ở của từng người và cuối cùng là kê khai lý lịch của bạn
Cái đó chỉ là mới kê khai thôi, xong rồi bên CA sẽ đi truy lục hồ sơ và xác minh khoảng 1 tháng hay chậm nhất là 45 ngày rồi lãnh đạo mới phê duyệt hay không. Nói chung là hơi rườm rà, nhưng nguyên tắc thì vẫn phải tuân theo.
Chúc bạn may mắn.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement