By wondergjrl_34
#707941 Lập thang lương, bảng lương bắt đầu từ đâu, ai hướng dẫn cho mình với?
By thaihaianthaihaian
#707961 Trước hết bạn phải biết được hiện nay nhà nước quy định mức lương tối thiểu của người lao động trong từng vùng là bao nhiêu. Hiện nay các công ty ngoài quốc doanh đóng trên địa bàn nội thành Hà Nội, Tp. HCM là bao nhiêu. Sếp của bạn muốn tính mức lương tối thiểu là bao nhiêu? (tuy nhiên không được nhỏ hơn mức quy định của Nhà nước).
Sau đó phải xây dựng được các nhóm chức vụ, công việc (3 nhóm chính). Trong mỗi nhóm đều có những chức danh công việc cụ thể tương ứng với các mã số ở cột kế bên.
Còn bậc/ hệ số lương thì phải do tự đơn vị bạn quy ước thôi. ví dụ trong mẫu, đối với giám đốc có mã Số C.01, hệ số lương bậc 1 là 4.52; lương tối thiểu DN này áp dụng là 620.000 đồng. vị chi lương cơ bản của vị gáim đốc này là khoảng 2.802.000đ. tương tự bạn làm cho các chức danh khác. Còn các bậc lương từ bậc thứ 2 trở đi phải có hệ số lương lớn hơn hệ số lương của bậc trước đó ít nhất là khoảng 5% (không biết điều này mình nhớ đúng không nữa - bạn có thể hỏi những người biết về kế toán lương).
Chỉ có doanh nghiệp nhà nước, khối hành chính sự nghiệp hay các doanh nghiệp áp dụng theo hệ thống thang bảng lưoơng của nhà nước thì mới giống nhau thôi còn các doanh nghiệp khác thì họ tự xây dựng cho riêng mình 1 hệ thống - gần như không giống nhau đâu.
Chịu khó tìm đọc các văn bản hướng dẫn của sở lao động thương binh xã hội để có cơ sở xây dựng thang bảng lương.
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement