By thailinh_se7en
By messy_smart
#707877 Bạn nên tìm đến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội của quận/huyện nơi mình sinh sống để hỏi. Chỉ ở đó người ta mới đủ thẩm quyền để trả lời xem bạn có được hưởng chế độ dành cho người khuyết tật hay không. Về tỉ lệ thương tật, chỉ các Bệnh viện cấp quận/ huyện trở lên mới có thể kết luận. Chúc bạn sớm giải quyết được vấn đề!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement