By napoleon_hennessy
#707863 Nhờ ACE tư vấn giúp mở cửa hàng bán đinh, sắt, ống nước,...?
By vitienyeuem
#707865 Đối với loại hình cửa hàng bán lẻ cần xác định các yếu tố sau:
1> địa điểm: theo Hùng được biết là địa điểm của anh khá lí tưởng
2> nhân khẩu học: tức là phân bố dân cư tại địa điểm của anh. Hùng chưa biết tầng lớp thu nhập tại đó là: công nhân, trung lưu hay là thượng lưu.
3> Các nhà cung cấp các mặt hàng.
Dựa vào những yếu tố trên anh chị nên xây dựng một kế hoạch gồm các phần:
1> Tài chính: đây là nguồn máu nuôi sống kinh doanh của anh.
2> Các mặt hàng: dựa vào nhân khẩu và nhà cung cấp
3> Hình thức bán: ký gửi hay mua hàng trữ. Khi mua dạng ký gửi bạn sẽ nhận được hoa hồng cá siêu thị thường làm các hình thức này (siêu thị có thểm các phần thu: tiền mặt bằng, thương hiệu...)
4> Quản lí: quản lí bán hàng, quản lí kho, quản lí tài chính. Anh chị nên sử dụng phần mềm để quản lí chặt chẽ các phần này và tránh phụ thuộc vào nhân lực.
5> Các yếu tố khác: khuyến mãi, mặt hàng chủ lực, chăm sóc khách hàng... Bất cứ một ngôi nhà nào cũng đều có bản vẽ sơ đồ vì nó đảm bảo chi phí trong tầm kiểm soát, tránh rủi ro và đảm bảo tính bền vững. Kinh doanh cũng vậy, kế hoạch rất quan trọng. Với ngành bán lẻ anh chị cần có kế hoạch từ 2 năm trở lên, vì đặc thù ngành này cạnh tranh cao (dễ mở) và yêu cầu thời gian xây dựng uy tín.

Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement