By my_love9925
#707795 Dear em! Mỗi đứa 500k, 50 đứa 25 triệu, cứ vậy trình sếp. Dễ mà phát sinh thì lại xin thêm, tiền của sếp chứ của mình đâu, xin ít lại khó làm, không hoàn thành nhiệm vụ Em nhá Dear em! Mỗi đứa 500k, 50 đứa 25 triệu, cứ vậy trình sếp. Dễ mà, phát sinh thì lại xin thêm, tiền của sếp chứ của mình đâu, xin ít lại khó làm, không hoàn thành nhiệm vụ. Em nhá :P
By boycutetimgirldethuong
#707796 Bạn liên hệ hỏi giá dịch vụ của Sàn GD, VD: giá thuê 1 quầy tại Hội chợ việc làm trong 1 tuần là bao nhiêu, hay nếu sàn cung cấp hồ sơ thì bao nhiêu 1 hồ sơ rồi nhân với số hồ sơ mình cần (nếu tuyển 50 LĐ thì số hồ sơ phải trên dưới 200 để mình còn lựa chọn); hay nếu về địa phương tuyển thì chi phí cho địa phương là bao nhiêu (nhớ tính cả chi phí " bồi dưỡng" cán bộ địa phương, chi phí tàu xe, ăn ở, công tác phí cho 1-2 cán bộ phòng nhân sự đi về địa phương để tuyển..., xong rồi em lập thành 1 danh sách, cộng tổng số tiền lại rồi đính kèm tờ trình.)
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement