By p3_al0n3ly_kut3
#707644 Không biết có nơi nào dạy căt tóc vào buổi tối không nhỉ???( ở hải Dương thì tốt) Mình 21t, quê Hải Dương, cũng đẹp zai, hoàn cảnh khó khăn từ nhỏ, tốt nghiệp cấp 3 loại xịn. từ nhỏ đã yêu nghệ thuật, rất thích nghề cắt tóc nhưng...(...).....mình mong muốn tìm được 1 sư phụ lão luyện để theo học. nhưng phải học vào buổi tối cơ vì ban ngày mình phải di làm để lấy kinh phí nộp cho sư phụ. không biết có vị sư phụ nào chịu nhận kẻ học trò bất đăc dĩ này không.... hix hix. ( vị sư phụ nào đồng ý thu nạp đệ tử xin liên hệ [email protected]). huhuhuhuhuhuhuhu........ Không biết có nơi nào dạy căt tóc vào buổi tối không nhỉ???( ở hải Dương thì tốt) Không biết có nơi nào dạy căt tóc vào buổi tối không nhỉ???( ở hải Dương thì tốt) Không biết có nơi nào dạy căt tóc vào buổi tối không nhỉ???( ở hải Dương thì tốt) Không biết có nơi nào dạy căt tóc vào buổi tối không nhỉ???( ở hải Dương thì tốt)
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online