By Colla
By Alike_lovely
#707605 Tùy bạn à, nếu làm tốt thì không ai đuổi cả, thường thì nhà nước sẽ có hợp đồng vô thời hạn mà, yên tâm nhé Làm Nhà nước: Cái hay của nó là ít việc mà vẫn đàng hoàng, có rất nhiều mối quan hệ, nhất là trong các công việc liên quan đến chính quyền thì thường được ưu ái hơn, có khả năng lên làm Bộ trưởng hay thậm chí Thủ tướng (nếu cơ chế không thay đổi). Nhưng bản thân Nhà nước thì cũng có mấy loại khác nhau, chỗ ngon có chỗ dở có - chứ chung chung là Nhà nước thì vô cùng lắm. Thu nhập người làm Nhà nước có khi nhiều hơn làm ở cty nước ngoài. Cái dở của làm nhà nước đó là kiến thức chuyên môn mai một dần, tính láu cá (nếu làm chỗ ngon) hay kèn cựa, ăn bẩn (nếu làm chỗ dở) tăng lên. Làm Nhà nước mà không có định hướng trước thì sau này sẽ hối hận đấy.animal28

Làm cho nước ngoài: hay là kiến thức tăng, năng lực tăng rõ rệt mà thu nhập cũng ổn định ở mức cao, các mối quan hệ cũng nhiều - nói chung đó là trường đào tạo tốt nhất để vào đời. Cái dở - không oai bằng làm Nhà nước, và cũng không giàu nhanh được (tất nhiên cũng tuỳ). Nếu còn trẻ thì nên đi làm cho nước ngoài, ít nhất là để rèn luyện.

Làm tư nhân với tụi bạn: Hay ít mà dở nhiều. Chỉ hay nếu bọn bạn đang có cửa làm ăn ngon và ô lớn thì cố mà chộp dật. Nhưng khả năng không có gì lại cao. Làm kiểu này vừa mất kiến thức, vừa chưa chắc đã có thu nhập, vừa chả có địa vị gì trong xã hội.

Nói chung, bạn cứ đi làm ngoài 1 năm rồi vào đây báo cáo mức lương và thu nhập - anh em sẽ xác định giúp cho nên làm gì Có nên xin vào viên chức?
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement