By yeuoxtrondoi
By bongtuyettrang_97
#707576 Em hỏi thế này thì ai mà chỉ em được? Offer có nhiều loại và chữ offer không thể nào dịch được trong tiếng Việt mặc dù là đã có nhiều người dịch là "đề nghị" v. v... Cho nên tóm tắt về offer sau đây cho em hiểu:

Job offers: Nghĩa là người ta đồng ý đưa cho em việc làm và họ gửi thư báo cho biết trong đó sẽ có "đề nghị" về luơng bổng, quyền lợi, thời gian làm việc, chu kỳ làm việc, v. v...

Settlement offers: Dịch theo tiếng Việt là "đề nghị dàn xếp." Tuy nhiên, nói tiếng Việt cho mấy cái này thì rất là dễ hiểu lầm. Settlement offers thường là những đề nghị mà 2 bên trao đổi với nhau trong vụ kiện dân sự, v. v.... Họ đưa ra những offers để hy vọng kết thúc hay dàn xếp xong những mâu thuẩn mà không cần "ra tòa xử" (hay còn gọi là trials). Sở dĩ anh phải nói rõ ra như vậy là vì nhiều khi ra tòa sẽ không phải là một hai lần mà là mấy chục lần nhưng không có nghĩa là "ra tòa xử."

Counter offers: Nghĩa là một bên đưa ra offer và bên này sẽ nếu không đồng ý và vẫn có thiện ý dàn xếp cho xong thì có thể đưa ngược "đề nghị" của mình lại cho bên kia và hy vọng điều đó sẽ được bên kia chấp thuận để dàn xếp cho xong. Vấn đề offers và counter offers nhiều khi xảy ra thường xuyên vì hai bên có thể kỳ kèo với nhau để thu về cái gì lợi nhất cho phía mình.

Thôi nói nữa thì không có thời gian đâu vì nói tới offers là có hàng trăm loại, nào là: payment offers, medical offers, pay-off offers, business offers, promotional offers, v.v... Như em thấy đấy, không cái nào giống cái nào cả nên không ai có thể trả lời cho em được, ngoài anh ra (hihihii, có chảnh quá không ta? Mà thôi chắc không sao... Theo như người ta nói "Tui đẹp tui có quyền chảnh!" thì của anh là "Tui biết tui có quyền chảnh!".... kakakaka)
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement