By minala_love
By Thy_Thy
#707561 Chào bạn Để hồ sơ của bạn trên mạng tạo chú ý cho nhà tuyển dụng thì trước nhất, cơ bản nhất pải đầy đủ thồn tin cá nhân của bạn. Thứ hai bạn cần liệt kê chi tiết các kinh nghiệm cũng như điểm mạnh, điểm yếu cua bạn.... đây là phần quan trọng nhất , bạn nên chú ý vì nhà tuyển dụng nhìn vào khả năng của bạn cũng như kinh nghiệm của bạn trước nhất Chúc bạn thành công!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement