By titi_kute
By Xarles
#707502 Neu muon lam dc nhan vien ke toan tong hop doi hoi ban kinh ngiem fai vung do ,minh cung dang la nhan vien ke toan day .
By anhtranghuyenbi8255
#707504 Tuy mình chưa phải là 1 kế toán giỏi nhưng mình nghĩ,để là 1 kế toán giỏi thì trước hết bạn phải yêu nghề.Sau đó,là bạn phải nắm được 1 cách vững vàng các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, học ở cả trong sách vở và thực tế.
Khi đi làm, gặp nghiệp vụ nào khó, mới, thì phải bỏ công ra suy nghẫm và tìm hiểu, không nên thấy khó bỏ qua.
tiếp nữa là,mới đi làm như bạn thì diễn đàn này là một kho tàng rất bổ ích,bạn có vướng mắc nào chỉ cần post bài lên là mọi người sẽ giải đáp ngay cho bạn,dần bạn sẽ tích luỹ được rất nhiều kinh nghiệm.
chúc bạn sẽ là 1 kê toán giỏi sau này!
By Verrall
#707505 Làm kế toán tổng hợp có đơn giản như kế toán chi tiết từng phần không? Đơn giản hay phức tạp có thể tùy vào nhận định và khả năng của mỗi người. Tuy nhiên tất cả đề không tự nhiên mà có. Cũng như nguồn tiền của DN không tự nhiên sinh ra mà cũng không tự mất đi, mà chỉ chuyển dịch từ vị trí này sang vị trí khác hay hình thái này sang hình thái khác. Cũng như kiến thức của Bạn không phải tự nhiên mà có, Bạn cũng phải học tập và thường xuyên trau dồi, tích lũy kiến thức. Vì bản chất của mọi vật mọi việc luôn biến đổi không ngừng. Nếu không bắt kịp thì chính bạn đào thải bạn. Và bây giờ hãy thử xem, kế toán tổng hợp phải làm những gì bạn nhé: Kế toán tổng hợp và quản trị hệ thống • Phân quyền sử dụng chương trình kế toán cho từng người sử dụng (tùy theo sử dụng phần mềmkế toán hay là excel mà bạn có thể giới hạn phạm vi của người sử dung, làm cho họ không thể tiếp xúc với những thông tin quan trọng mà bạn muốn bảo mật), ví dụ như những thông tin nội bộ quan trọng chỉ có lãnh đạo mới được quyền sử dụng. • Bảo mật chương trình và dữ liệu (tuyệt đối phải cẩn trọn, đề phòng các rủi ro để bảo) • Cuối kỳ chương trình tự động tổng hợp, phân bổ, kết chuyển chi phí. (nếu làm excel bạn phải tự tập hợp và kết chuyển chi phí về xác định kết quả). • Tự động kiểm tra và phát hiện lỗi chứng từ, lỗi định khoản và các lỗi khác của toàn bộ hệ thống kế toán (nếu bạn sử dụng phần mềm kế toán, không thì bạn phải kiểm tra, đối chiếu số liệu trên chứng từ và sổ sách, để đảm bảo tính chính xác của số liệu). • Sổ nhật ký chung, Sổ cái tài khoản (tùy vào nội dung phát sinh liên qua đến bao nhiêu tài khoản mà bạn ghi vào Nhật ký phù hợp và ghi vào loại sổ tương ứng) • Bảng cân đối phát sinh các tài khoản. (có thể làm hàng quý hay 01 năm làm 01 lần) • Nhật ký, Bảng kê chứng từ (từ số 1 đến 11) • Bảng cân đối Kế toán. (theo luật thuế V.A.T) • Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: Phần 1- Lỗ lãi, Phần 2- Nộp Ngân sách, Phần 3 – Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ, hoàn lại. • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. • Sổ theo dõi thuế Giá trị gia tăng VAT Bảng kê hoá đơn đầu vào/ra ( báo cáo thuế hàng tháng ) Sổ chi tiết Thuế Giá trị gia tăng được khấu trừ ( tài khoản 133) Sổ chi tiết Thuế Giá trị gia tăng được hoàn lại ( sau khi đã khấu trừ 333 với 133 mà 133 vẫn còn Nợ thì đó là phần thuế GTGT nhà nước còn nợ lại doanh nghiệp ) .Thường thì những Doanh nghiệp mới thành lập, phải mua hàng hóa và tài sản nhiều nên 133 nhiều hơn 333, hay là những doanh nghiệp chuyên hoạt động xuất nhập khấu ( nếu là những mặt hàng không tính thuế đầu ra ) thì 333 bằng 0 nên được hoàn thuế GTGT đầu vào . Hệ thống báo cáo chứng từ ghi sổ: Tự động đánh số chứng từ ghi sổ trong các chứng từ ghi sổ và sổ cái các tài khoản. Hệ thống báo cáo Nhật ký chung: Nhật ký thu tiền, nhật ký chi tiền, nhật ký mua hàng, nhật ký bán hàng và các nhật ký khác và Sổ cái. Hệ thống báo cáo nhật ký chứng từ: Đầy đủ các bảng kê, nhật ký. Hệ thống báo cáo nhật ký sổ cái: Đầy đủ các mẫu báo cáo • Theo dõi thuế GTGT đầu vào, đầu ra theo chuẩn của Bộ Tài chính • Báo cáo tiền mặt, tiền gửi: Sổ quỹ, Sổ chi tiết tài khoản, Sổ tổng hợp tài khoản, Sổ cái tài khoản, Sổ nhật ký chung, Bảng kê chứng từ, Nhật ký chứng từ, Chứng từ ghi sổ
By anhsemaibenem006
#707506 Mình thấy ở trên mạng có mấy trung tâm đào tạo kế toán cho học thử một buổi miễn phí đấy, bạn có thể đến đó học thử khóa học kê toán tổng hợp, bạn vừa học vừa tìm hiểu sách vở như thế sẽ nhanh hơn bạn ah.
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement