By Shaman_King
#707489 Chào bạn Đấy là HĐ thông thường tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, nên không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Mà chỉ được tính vào chi phí doanh nghiệp thôi bạn nhé.
Kết nối đề xuất:
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement