By hocdesong10ckd3
#707425 Em thấy là như vầy. Chị nên định giá lại tất cả tài sản vật tư trang thiết bị hiện có tại cửa hàng của chị, theo em nghĩ đó cũng là 1 số không nhỏ. Sau đó cộng với số tiền học trò chị góp vào rồi tính ra tỷ lệ % vốn góp.
Ví dụ:
- Tổng giá trị tài sản của chị là 70tr. 3 học viên của chị mỗi người góp 10tr. Tổng cộng là 70tr. Tính ra tỷ lệ % thì chị là 70% vốn góp còn mỗi học viên còn lại là 30%.
- Khi tính toán chi phí, hay chia lợi nhuận, mình cũng căn cứ vào tỷ lệ % đó mà chia cho nó dễ.
Nhưng em thấy chị nên lưu ý 1 điều là, ngoài ra chị còn là người quản lý và bán hàng nên tính thêm công này, nên về phần này chị nên thoả thuận thêm cho rõ ràng để không phải thiệt thòi sau này.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement