By vophilong76
#707419 Có vết xăm, không được đi xuất khẩu lao động, nếu bạn đi xóa đi, chỉ còn là vết sẹo mờ thì được đấy bạn.
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement