By nickylee.cleenex
#707106 Công ty tui bố trí lịch làm việc cho công nhân sản xuất theo hai ca, mỗi ca 12 tiếng. Ca 1 từ 6g30 đến 18g30, ca 2 từ 18g30 đến 6g30 sáng hôm sau.

Căn cứ vào Bộ Luật lao động (BLLĐ), điều 61, điều 70 và thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện thì với tiền lương giờ thực trả là 6.000, nếu tính lương giờ làm thêm ban đêm cho người lao động làm ca 2 thì dùng công thức: 6.000 x 150% x 130 % x 3,5 hay 6.000 x (150 + 30)% x 3,5 (chỉ tính cho 3,5 tiếng làm thêm ban đêm từ 2g30 đến 6g00)? Nếu doanh nghiệp tính sai lương cho người lao động (sai tỷ lệ) thì pháp luật sẽ xử lý ra sao?
By pig_luvly
#707110 Theo như bạn trình bày, người lao động làm ca 2 từ 18g30 đến 6g30 sáng hôm sau. Theo quy định Điều 68, 70 BLLĐ thì thời giờ làm việc 8 tiếng bình thường đối với người lao động làm ca 2 được tính từ 18g30 đến 2g30 ngày hôm sau, còn từ 2g30 đến 6g sáng (3,5 tiếng) được tính là giờ làm thêm vào ban đêm.

Căn cứ vào Điều 61, 68, 70 BLLĐ, Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH, của Bộ LĐ-TB&XH thì tiền lương của người lao động làm ca 2 đối với 3,5 giờ làm thêm vào ban đêm được tính như sau:

6.000 đ x 130% x 150% x 3,5 giờ = 40.950đ (nếu làm thêm giờ ban đêm của ngày nghỉ hằng tuần, ngày lễ, ngày nghỉ có lương thì tiền lương được tính là: 6.000đ x 130% x 200% hay 300% x 3,5 giờ).

Nếu tính tiền lương của người lao động theo cách 6.000 x (150 + 30)% x 3,5 = 37.800đ thì tiền lương của người lao động bị mất đi 3.150đ, trái với quy định của pháp luật lao động.

Nếu doanh nghiệp tính sai lương cho người lao động thì sẽ bị xử phạt hành chính và bồi thường những thiệt hại cho người lao động đúng theo quy định tại khoản 4, khoản 6 Điều 12 Nghị định số 133/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động. Cụ thể như sau:

“Phạt tiền người sử dụng lao động có một trong những hành vi vi phạm: không trả lương hay trả lương không đúng, không đầy đủ cho người lao động làm việc thêm giờ, làm việc vào ban đêm theo quy định của pháp luật lao động, theo các mức như sau:

a) Từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng, khi vi phạm với từ 01 người đến 10 người lao động;

b) Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng, khi vi phạm với từ 11 người đến 50 người lao động;

c) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng, khi vi phạm với từ 51 người đến 100 người lao động;

d) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng, khi vi phạm với từ 101 người đến 500 người lao động;

đ) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, khi vi phạm với từ 500 người lao động trở lên.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc bồi hoàn những thiệt hại cho người lao động khi vi phạm các quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này".
By Oliverios
#707111 Do câu bạn hỏi chưa rõ nên rất khó trả lời cho bạn được. Với câu bạn hỏi:
- nếu làm thêm vào ban đêm ngày bình thường thì dùng công thức: 6.000x150%x130%x3,5
- nếu làm thêm vào ban đêm ngày nghỉ hàng tuần thì dùng công thức:6.000x200%x130x3,5
- nếu làm thêm vào ban đêm ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương theo các Điều 73,74,75,78 của Bộ Luật lao động thì dùng công thức:6.000x300%x130x3,5
Nếu doanh nghiệp tính sai lương thì doanh nghiệp phải tính đủ lại số lương chưa đúng và còn thiếu cho người lao động.
Trả lời để bạn rõ.
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement