By Jeriel
#706953 Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc?

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By boy_dangyeu001
#706957 Theo CV Số: 1390/LĐTBXH-LĐTL ngày 29 tháng 4 năm 2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì Theo qui định tại mục 2, Điều 41 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ thì tiền lương, tiền công làm căn cứ tính chế độ trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo pháp luật về lao động là tiền lương, tiền công theo hợp đồng lao động, được tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khi mất việc làm hay chấm dứt hợp đồng lao động, gồm tiền công hay tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có).

GIA CÁT
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement