By tinhyeuofanh2005
#706725 tui có người bạn là viên chức làm trong đơn vị Hành chính sự nghiệp; hưởng lương từ ngân sách NN.Bạn ấy bị đình chỉ công tác chờ xử lý kỷ luật... vậy thời gian bị đình chỉ là bao lâu? Xử lý kỷ luật xong có bị tiếp tục đình chỉ chờ quyết định không? trong thời gian đó bạn ấy được hưởng lương thế nào? lương của bạn ấy gồm: lương hệ số 2.67; phụ cấp khu vực:0.5; phụ cấp độc hại:220.000đ;trợ cấp thu hút bằng cấp:725000; trợ cấp xa thành phố:300.000;phụ cấp đặc thù:500.000. Vậy bạn ấy hưởng cụ thể thế nào? Đơn vị bạn ấy chỉ trả 50% lương hệ số và phụ cấp khu vực; còn các khoản trợ cấp khác bị cắt hết như vậy có đúng không? dựa vào văn bản pháp lý nào? Xin cảm ơn
By viet_nga
#706730 Thi hành điều 60, 61 của Sắc lệnh 76-SL, Bộ Lao động hướng dẫn như sau:

1- Thời gian đình chỉ công tác tối đa, không quá ba tháng. Trong thời gian này các cơ quan, xí nghiệp phải cử cán bộ có trách nhiệm điều tra xác minh sự việc để có kết luận xác đáng.

2- Người bị đình chỉ công tác được hưởng 50% lương (gồm lương chính, phụ cấp khu vực) và toàn bộ trợ cấp nếu có.

3- Hết ba tháng đình chỉ công tác, đương sự có quyền trở lại làm việc như cũ, nếu chưa có kết luận, cơ quan, xí nghiệp phải trả lương đầy đủ, thủ trưởng cơ quan, xí nghiệp phải để đương sự trở lại vị trí cũ.

4- Sau thời gian bị đình chỉ công tác, cơ quan, xí nghiệp điều tra, xác minh sự việc xong, nếu:

a) Đương sự không sai phạm hay sai phạm chưa đến mức bị thi hành kỷ luật lao động hay bị xử lý kỷ luật lao động ở các hình thức khiển trách, cảnh cáo thì được đền bù cho đủ 100% tiền lương, được phục hồi công tác cũ.

b) Đương sự bị hạ tầng công tác, hạ cấp bậc kỹ thuật, chuyển đi làm việc khác thì được đền bù cho đủ 100% theo bậc lương của công việc mới.

c) Đương sự bị buộc thôi việc thì không được đền bù quyền lợi trong thời gian bị đình chỉ công tác.

5- Thời gian tạm chuyển sang làm việc khác, tối đa cũng không quá ba tháng. Hết ba tháng, đương sự có quyền trở lại làm việc cũ, nếu chưa có kết luận. Thủ trưởng cơ quan, xí nghiệp phải để đương sự trở lại vị trí cũ.

Trong thời gian làm việc khác, nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn thì được giữ nguyên lương cũ, nếu đương sự không chấp hành quyết định tạm chuyển sang làm việc khác, thì không được trả lương.
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement