By cucgach10
#706595 Lương của em công ty tính là 2tr1 chia cho 26 ngày là ra 1 ngày công.
Em làm việc tới 22 thì công ty cho nghỉ.
Lúc tính lương thì công ty nói trong 22 ngày làm cuả em có 3 ngày chủ nhật nên chỉ tính cho em 19 ngày công . Như vậy có đúng không a.

Theo em nghĩ thì 26 ngày tính lương thì đã trừ ra 4 ngày chủ nhật rồi. Tại sao lúc tính lại còn trừ thêm mấy ngày chủ nhật... ???

Có ai tư vấn giùm em không ạ.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement