By Ferrill
#706526 Cho mình hỏi mức lương của nhân viên bán hàng và giám sát tại siêu thị maixi mark là bao nhiêu?
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement