By Ferrill
#706526 Cho mình hỏi mức lương của nhân viên bán hàng và giám sát tại siêu thị maixi mark là bao nhiêu?
Kết nối đề xuất:
Thành ngữ tiếng Anh có chứa die
Advertisement
Advertisement