By nh0kjp0_djxjp0
#706525 tui đang thử việc cho một công ty, và đang vướng mắc về việc nghỉ và tự ý nhận lương trước khi sếp đồng ý?

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement