By zaivietnam_tenlabatman
#706522 Những NLĐ không thuộc diện chính sách thì có được dự thi tiếng Hàn vào những đợt sắp tới không? Hồ sơ của những thí sinh đạt kết quả thi tiếng Hàn vào ngày 22.4.2007 khi nào sẽ được đưa lên mạng và muốn xem kết quả đó thì vào trang web nào?

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By Ferguson
#706523 - Trung tâm LĐ ngoài nước cho biết: NLĐ không thuộc đối tượng chính sách vẫn được tham gia các kỳ kiểm tra tiếng Hàn theo chương trình EPS; tuy nhiên do số lượng hạn ngạch phía Hàn Quốc phân bổ cho VN có hạn, trong khi nhu cầu NLĐ tham gia đăng ký dự kiểm tra rất lớn, nên Bộ LĐTBXH đã có kế hoạch phân bổ đồng đều cho các địa phương để NLĐ đến đăng ký dự kiểm tra.

Vừa qua, tại một số địa phương số lượng đăng ký đông, nên đã tổ chức sơ tuyển để chọn ra những người có khả năng thi đỗ cao. Đây là việc làm cần thiết.

Về hồ sơ dự tuyển của những thí sinh đã qua kỳ kiểm tra tiếng Hàn ngày 22.4.2007, hiện nay Trung tâm Lao động ngoài nước đang yêu cầu các đơn vị, địa phương đôn đốc NLĐ nhanh chóng hoàn chỉnh hồ sơ dự tuyển, gửi về Trung tâm để xem xét, đưa lên mạng chuyển sang Hàn Quốc để chủ sử dụng lựa chọn. Với những hồ sơ không đạt yêu cầu dự tuyển, Trung tâm sẽ có thông báo cụ thể và trả lại đến từng đơn vị.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement