By tham_goi_ten_anh1210
By chaykut3_0238
#706442 Thường thì khi đã nộp hồ sơ vào công ty nào đó dù có trúng tuyển hay không cũng không bao giờ được hoàn lại hồ sơ, nên việc công ty của bạn giữ lại hồ sơ của nhân viên kế toán đó là hoàn toàn đúng bạn ạ.
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement