By themoon_lovesun2008
By Tiburon
#706418 Người đi trên mặt trăng phải nhảy vì sức hút của mặt trăng đối với người rất nhỏ, làm cho người ta có cảm giác nhẹ bồng bềnh, đi không vững sau đó các nhà du hành vũ trụ phát hiện, hai chân cùng nhảy một lúc lại chắc chắn và đỡ tốn hơn đi từng bước, vì vậy họ học cách đi nhảy lò cò như chuột túi.
By can_phong_trongmtv
#706419 học rốt quá trời, nên học lại đi nhé, Định luật vạn vật hấp dẫn
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement