By hoangdai_benem_9x
#706413 Tổ chức khảo sát xây dựng phải đáp ứng những yêu cầu gì?

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By natalielam06
#706421 1. Tổ chức thực hiện khảo sát xây dựng phải đáp ứng các điều kiện sau đây:
a) Có đăng ký hoạt động khảo sát xây dựng;
b) Có đủ năng lực khảo sát xây dựng;
c) Mỗi nhiệm vụ khảo sát xây dựng phải có Chủ nhiệm khảo sát xây dựng có đủ năng lực hành nghề khảo sát xây dựng và có chứng chỉ hành nghề phù hợp. Chủ nhiệm khảo sát xây dựng do nhà thầu khảo sát xây dựng chỉ định. Các cá nhân tham gia từng công việc khảo sát xây dựng phải có chuyên môn phù hợp với công việc được giao;
d) Máy móc, thiết bị phục vụ khảo sát xây dựng phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng, bảo đảm an toàn cho công tác khảo sát và bảo vệ môi trường.

2. Phòng thí nghiệm phục vụ khảo sát xây dựng phải đủ tiêu chuẩn theo quy định và được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về xây dựng công nhận.
By rongxanh_arico
#706422 Ai biet xin cho toi thong tin ve cac yeu cau phai dap ung cua To chuc khao sat xay dung, dieu kiẹn de duoc cap giay phep khao sat xay dung, xin cam on! thong tin gui ve dia chi: [email protected]
By l4od4i
#706423 Khảo sát xây dựng có rất nhiều hạng mục: - Khảo sát địa chất công trình - Khảo sát địa chất thủy văn - Khảo sát địa hình - Phòng thí nghiệm las xây dựng ...... Vì vậy muốn cấp phép khảo sát xây dựng bạn cần có cán bộ trong công ty có chứng chỉ hành nghề khảo sát tương ứng. Chứng chỉ hành nghề khảo sát được cấp cho cán bộ có 5 năm kinh nghiệm và có thêm một số điều kiện phụ. (tham khảo thêm Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình) Khảo sát xây dựng chuyên nghiệp: www.khaosatxaydung.com.vnMời bạn ghé thăm:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement