By thuydiep_051098
#706401 Xin hỏi sau ngày 1/1/2009 ( công ty phải trích hảo hiểm thất nghiệp) thì công ty có phải trả trợ cấp thôi việc cho người lao động không ( Mỗi năm nữa tháng lương) BH thất nghiệp quy định ở văn bản nào?
By trungvina79
#706403 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại công văn số 3721/LĐTBXH-LĐTL ngày 14/10/2008 thì sau ngày 01/01/2009 người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp, bị mất việc làm hay chấm dứt hợp đồng lao động thì được hưởng các chế độ bảo hiểm thất nghiệp (do quỹ bảo hiểm thất nghiệp chi trả) và trợ cấp thôi việc hay trợ cấp mất việc làm (do doanh nghiệp chi trả) đối với thời gian đã làm việc trước ngày 01/01/2009 mà chưa nhận trợ cấp mất việc làm hay trợ cấp thôi việc.
By kim_loanvn90
#706404 ve viec nay minh chua ro , minh cung dang tham khao y kien cua cac ban, nho cac ban tra loi dim minh nhe, Thank nhieu
By Raedmund
#706405 Chào bạn! mình có ý kiến như sau:
1. Nếu người lao động (NLĐ) được tuyển dụng (làm việc cho DN) từ 01/01/2009 tới nay thì không thuộc diện để hưởng trợ cấp thôi việc.
2. Nếu NLĐ được tuyển trước 01/01/2009 mà có thời gian làm việc cho 1 DN hay 1 người sử dụng đủ 12 tháng trở lên thì khi nghỉ việc được trả trợ cấp thôi việc. Thời gian tính trợ cấp thôi việc là: thời gian NLĐ làm việc cho DN (kể cả được cử đi học...) trừ đi thời gian đóng Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Nếu có tháng lẻ thì làm tròn theo nguyên tắc:
- dưới 1 tháng không tính.
- đủ 1 tháng đến dưới 6 tháng làm tròn 1/2 năm.
- đủ 6 tháng đến dưới 12 tháng làm tròn 1 năm.
3. Tiền trợ cấp thôi việc = Tổng thời gian làm việc tại doanh nghiệp tính trợ cấp thôi việc * Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc * 1/2.
Chào bạn, chúc sức khỏe và thành đạt!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement