By thoyeuheo_forever
#706385 Tình hình rất là tình hình các bạn ạ. Em có xin chấm dứt HĐLĐ (loại không xác định thời hạn) tại công ty, nhưng giám đốc có công văn phản hồi là không đồng ý. Vậy thì em phải làm gì tiếp đây? Sau 45 ngày kể từ ngày nộp đơn nếu công ty không giải quyết em có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng không ạ?
Thank các bạn đã đọc tin.

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By shady_1994
#706386 Được quyền chấm dứt HDLD, tuy nhiên cần xem lại nội dung các điều khoản đã ký trong HD lao động. Trong Luật lao động quy định:
Điều 37

1- Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn từ một năm đến ba năm, hợp đồng lao động theo mùa vụ hay theo một công việc nhất định mà thời hạn dưới một năm có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hay không được bảo đảm các điều kiện làm việc đã thoả thuận trong hợp đồng;

b) Không được trả công đầy đủ hay trả công không đúng thời hạn theo hợp đồng;

c) Bị ngược đãi; bị cưỡng bức lao động;

d) Bản thân hay gia đình thật sự có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng;

đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở các cơ quan dân cử hay được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy Nhà nước;

e) Người lao động nữ có thai phải nghỉ việc theo chỉ định của thầy thuốc.

2- Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:

a) Đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b và c: ít nhất ba ngày;

b) Đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ: ít nhất ba mươi ngày nếu là hợp đồng xác định thời hạn từ một năm đến ba năm; ít nhất ba ngày nếu là hợp đồng theo mùa vụ hay theo một công việc nhất định mà thời hạn dưới một năm;

c) Đối với trường hợp quy định tại điểm e: theo thời hạn quy định tại Điều 112 của Bộ luật này.

3- Người lao động làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày.
By phuongii_le
#706387 Đúng. Sau 45 ngày kể từ khi nộp đơn thì cho dù Giám đốc không đồng ý thì bạn vẫn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement