By nguoibanxaxam_it3k8
#706354 Trong Tổ Chức Sự Kiện, người ta thường phân định ra cấp bậc cụ thể của từng thanh viên. Điều cốt cáng là để họ nắm được vai trò, nhiệm vụ và công việc của họ, tránh giẫm chân lên nhau. Các cấp bậc cũng tùy vào cơ cấu cty hay đó có thể là những chức danh tạm thời trong 1 Event. Rubi xin giới thiệu một vào cấp bận nhân sự sau:

Event Manager
Đây là người lên kế hoạch và thực hiện các event. Event managersvà các cộng sự của họ thường đứng "sau sân khấu" khi tổ chức 1 event. Event manager không chỉ có lên kế hoạch và thực hiện mà cũng xây dựng thương hiệu, marketing và truyền thông. Họ phải biết về creative, kỹ thuật là các yếu tố liên quan đến vận hành để thực hiện thành công 1 event, bao gồm thiết kế sản xuất, âm thanh ánh sáng, viết kịch bản, hậu cần, lên chi phí, thương thảo và dĩ nhiên là quan hệ khách hàng nữa, nói chung là phải hiểu biết trên nhiều phương diện.

Event manager có thể can dự vào cả những giai đoạn sơ khởi của 1 event: Giao dịch với khách hàng, thăm dò địa điểm, làm rõ brief của khách hàng, dự trù ngân sách ban đầu, tính toán dòng lợi nhuận, giấy tờ, lịch trình, tổng quan thiết kế địa điểm, lắp đặt kỹ thuật....
Còn có những người event manager can dự gần sát vào công việc tổ chức event, tức là đơn thuần đi về mảng tổ chức nhiều hơn thì những nhiệm vụ chính thường là: vận hành event, quản lý các vấn đề an ninh ví dụ như là quản lý đám đông, logistic, lắp đặt thi công, âm thanh ánh sáng, lịch trình tực hiện cụ thể..

Event leader/event team leader: Một số cty/event quy mô nhỏ có thể gọi người đứng đầu là như vậy thay cho event manager.

Event supervisor: Cấp trung, dưới sự phân công công việc và quản lý của event manager, ông này quản lý các nhân viên cấp dưới hay quản lý theo hạng mục. Ví dụ supervisor phần sản xuất, supervisor phần vận hành... Nếu cty nhỏ, hay event quy mô nhỏ thì thường bỏ qua chức vụ trung gian này.

Event executive: nhân viên event, thường chịu trách nhiệm thi hành việc tổ chức event, dưới sự phân công và quản lý của cấp trên.

Helper: chân chạy việc, thường là làm thời vụ, khi có event thì huy động thêm bên ngoài, sinh viên, xe ôm... gì cũng được, có thể làm những công việc đơn giản như kê bàn xếp ghế, lon ton chạy đi chạy lại.
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement