By satada8x
#706302 Công ty chúng tui mới thành lập và đang muốn làm thủ tục đăng ký làm bảo hiểm cho CBNV trong công ty, nhưng hiện tại chưa biết áp dụng mức lương nào là hợp lý và đúng luật ?
Kết nối đề xuất:
Thành ngữ tiếng Anh có chứa die
Advertisement
Advertisement