By hai_1312
#706287 Chúng tui là công ty TNHH về lĩnh vực xây dựng, có một số công trình thi công bắt buộc phải thuê lao động bên ngoài trong thời gian 4-5 tháng. Nếu chúng tui thỏa thuận trong hợp đồng lao động thuê ngoài có tính thêm BHXH vào lương cho người lao động nên không đóng BHXH nữa vì những lao động này làm hết 5 tháng là nghỉ. Chúng tui có vi phạm Luật lao động không?
By meoluoi_thaman5212
#706292 Theo khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm Xã hội năm 2006, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ ba tháng trở lên phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Như vậy, trong trường hợp này, vì người lao động làm việc có thời hạn tại công ty từ 4 đến 5 tháng nên công ty phải có nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement