By lifestronger
#706273 Nhờ anh, chị tư vấn giúp em nội dung sau:
Tháng 7 em xin phóng vẫn vào một Công ty để xin việc làm và em đã trúng tuyến. sau khi trúng tuyến Công ty cho đi học việc 1 tháng, đồng thời kèm theo một cam kết dưới đây.

CAM KẾT

Hôm nay, ngày tháng năm , tại văn phòng làm việc công ty …………chúng tui gồm:
Bên A: Công ty ……………..
Địa chỉ………,
Đại diện : Ông……………………. Chức vụ:……………………….
Bên B: Cá nhân: Ông (bà)………………………………. …………………………….
Địa chỉ:………………………………….
Hai bên thoả thuận cam kết cụ thể sau:
Điều 1: Trách nhiệm của bên A:
- Đồng ý cứ bên B đi đào tạo, các khoản học phí, học tập do bên A cung cấp, chi phí ăn, ở, đi lại do cá nhân tự túc. mức lương trong thời gian học tập: 500 000 đồng.
- Có trách nhiệm giữ bằng tốt nghiệp và giấy tờ của bên B.
Điều 2: Trách nhiệm của bên B:
- Nộp bằng tốt nghiệp và các giấy tờ liên quan của mình cho bên A
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập theo từng chuyên ngành đã phân công.
- Trong quá trình học tập chịu sự phân công và giám sát của bên A. Nếu bên B không hoàn thành việc học tập hay nghỉ học giữa khoá thì phải bồi thường gấp 4 lần số tiền bên A cấp cho đi học.
- Nộp tiền ký quỹ trước khi đi học là 20.000.000 đồng.
- Sau khi học xong bên B phải làm việc cho bên A ít nhất là 5 năm.
- Sau khi học xong mà bên B đơn phương huỷ bỏ cam kết thì bên B phải bồi thường 100.000.000 triệu.
- Khi không làm việc tại công ty nữa và hoàn tất các thủ tục có liên quan bên B sẽ đựoc nhận lại bằng và số tiền đã nộp.
Điều 2: Cam kết chung:
Hai bên cam kết thực hiện những điều khoản đã thoả thuận, không được đơn phương thay đổi hay huỷ bỏ cam kết. Nếu có gì phát sinh phải thông báo cho nhau để cùng bàn bạc, giải quyết trên cơ sở thoả thuận bình đẳng, các bên cùng có lợi. Nếu một bên đơn phương thay đổi thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Cam kết được lập thành hai bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

Đã ký Đã ký

• Sau khi em học xong 1 tháng và về làm việc cho Công ty đến nay đã được 4 tháng, nhưng sau 4 tháng làm việc mà Công ty vẫn chưa có một hợp đồng lao động nào kỹ kết với em. Vì vậy em không làm việc cho Công ty nữa và huỷ bỏ cam kết trên. Em làm vậy có sai luật không? Và có lấy lại được số tiền và số bằng em đã đặt cọc cho Công ty không?
Em xin chân thành cảm ơn!
By jpow_vn
#706281 Chào bạn.

Theo Điều 27 Bộ Luật Lao động (sửa đổi) thì: Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

- Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

- Hợp đồng lao động xác định thời hạn.

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng;

- Hợp đồng lao động theo mùa vụ hay theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Khi Hợp đồng lao động xác định thời hạn và Hợp đồng lao động theo mùa vụ hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới, hợp đồng đã giao kết trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm một thời hạn, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hay theo một công việc nhất định mà thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản hay nghỉ việc có tính chất tạm thời khác.

Nếu bạn làm việc “đã hơn 4 tháng, thời gian làm việc thì cố đinh và đều đặn ( mỗi tháng khoảng 200 giờ làm việc)” mà Công ty vẫn chưa ký Hợp đồng lao động nào với bạn là vi phạm Luật Lao động.

Bạn có thể trao đổi với Ban Chấp hành Công đoàn để được can thiệp giải quyết.

Một số ý trao đổi cùng bạn.
Thân.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement