By angel_sleep_zzzz
#706247 tui làm việc cho 1 công ty có vốn đầu tư nước ngoài chi nhánh tại HCM, HĐLĐ của tui được kí kết từ ngày 02/6/2008 đến ngày 02/6/2010. Hiện nay tui đang trong thời gian nghỉ chế độ thai sản được 3 tháng, tuy nhiên công ty thông báo giải thể chi nhánh tại HCM nhưng lại gởi tui bản thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ trước hạn.

Theo bản thỏa thuận, tui chỉ được hưởng:
1.Trợ cấp thôi việc: 0.5 tháng lương (bao gồm lương chính và phụ cấp).
2.Trợ cấp chấm dứt HĐ trước thời hạn: 01 tháng lương (bao gồm lương chính và phụ cấp);
3.Tháng lương thứ 13: 01 tháng lương (bao gồm lương chính và phụ cấp);
tui nghe nói chỉ cắt giảm nhân viên, còn chi nhánh sẽ chuyển về địa điểm khác hoạt động nên tui không đồng ý tại mục 2, vì: công ty chỉ giải thể chi nhánh HCM nên phải chuyển tui về cơ sở chính làm việc, nhưng tui đang trong thời gian thai sản thì công ty không được thuyên chuyển. Vì vậy tại mục 2 phải thỏa thuận chấm dứt HĐ (tui còn 06 tháng hết HĐLĐ), nhưng nhân sự công ty trả lời tui chỉ được hưởng như bản thỏa thuận
Xin hỏi trong trường hợp này thì tui đươc hưởng những quyền lợi gì?
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement