By mvpr45
#706214 tui làm việc cho công ty từ tháng 9-2008 và ký hợp đồng có thời hạn 01 năm từ tháng 12-2008. tui và công ty thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ vào ngày 1-11-2009. Khi nghỉ việc tui có những quyền lợi nào ngoài tiền lương tháng cuối cùng không? Theo như công ty thì tui không được bất kỳ trợ cấp nào.

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By tinh152003
#706215 Khi nghỉ việc tui có những quyền lợi nào ngoài tiền lương tháng cuối cùng không? 700) { this.width = 700; }" />Thời gian thử việc cũng được cộng vào thời gian tính trợ cấp thôi
việc - Ảnh minh họaLuật sư Nguyễn Văn Hậu trả lời: Pháp luật lao động quy định thời gian thử việc không được quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên, không được quá 30 ngày đối với chức danh nghề cần trình độ trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ và không được quá 6 ngày đối với những lao động khác.

Nếu từ tháng 9 đến tháng 12-2008 là thời gian thử việc, thì công ty của bạn đã vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 14 Nghị định 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ thì thời gian thử việc cũng được xem là thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc cho người lao động. Như vậy, tổng thời gian làm việc của bạn đến thời điểm thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) là 14 tháng.

Nếu công ty của bạn tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ 1-1-2009, thì thời gian tính trợ cấp thôi việc cho bạn là 3 tháng và được làm tròn thành 6 tháng. Như vậy, bạn sẽ được nhận trợ cấp thôi việc ¼ tháng lương. Đồng thời, bạn sẽ được bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Trường hợp công ty bạn không tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì phải trợ cấp thôi việc cho bạn thời gian 14 tháng, tương đương ¾ tháng lương bình quân của 6 tháng liền kề trước khi chấm dứt hợp đồng lao động gồm tiền công hay tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có). Theo NLĐ
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement