By anhsemaibenem006
#706204 Tính đến thời điểm hiện tại tui làm việc được 10 năm 6 tháng cho một doanh nghiệp nhà nước. tui xin hỏi nếu tui chuyển sang làm ở công ty khác thì tiền trợ cấp thôi việc của tui được tính như thế nào?
By honda
#706205 Theo Quy định tại Điều 2 Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/5/2009 của Bộ LĐ-TB&XH về sửa đổi, bổ sung một số điểm thành Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 9/5/2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động thì cách tính tiền trợ cấp thôi việc như sau:

Tiền trợ cấp Tổng thời gian làm Tiền lương làm

thôi việc = việc tại doanh nghiệp x căn cứ tính x ½

tính trợ cấp thôi việc trợ cấp thôi việc

- Nếu tổng thời gian làm việc tại doanh nghiệp tính trợ cấp thôi việc có tháng lẻ (kể cả trường hợp người lao động có thời gian làm việc tại doanh nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên nhưng tổng thời gian làm việc tại doanh nghiệp tính trợ cấp thôi việc dưới 12 tháng) thì được làm tròn như sau: Từ đủ 01 tháng đến dưới 06 tháng làm tròn thành ½ năm; từ đủ 06 tháng đến dưới 12 tháng làm tròn thành 01 năm.

- Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc là tiền lương, tiền công theo hợp đồng lao động, được tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, gồm tiền công hay tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có).

Bạn có thể đối chiếu với quy định trên để có thể tự tính trợ cấp thôi việc cho mình.

Thanh tra Bộ LĐTBXH
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement