By 131_47
#706202 Công ty của tui là công ty TNHH kinh doanh về lúa gạo. Theo quy định của Bộ luật lao động thì thời giờ làm việc không quá 8 giờ/ngày hay 48 giờ/tuần. Nếu tui quy định thời giờ làm việc tại công ty đối với công nhân là 16 giờ/ngày, một tuần làm ba ngày (ngày làm, ngày nghỉ) thì có vi phạm hay không?

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By angel_pink_sweety
#706207 Theo luật, người sử dụng lao động có quyền quy định thời giờ làm việc theo ngày hay theo tuần nhưng phải báo trước cho người lao động biết.

Điều 69 Bộ luật Lao động quy định: người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận làm thêm giờ nhưng không được quá 4 giờ trong một ngày, 200 giờ trong một năm.

Trường hợp công ty bạn, nếu công nhân của công ty đã được báo trước về thời gian làm thêm thì công ty chưa vi phạm Luật lao động vì chưa quá 48 giờ trong một tuần hay 200 giờ trong năm.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement