By Taji
#706200 Công ty chúng tui với mô hình kinh doanh là chợ, đặc thù là chủ yếu làm ban đêm nên hiện nay nhân sự được chia như sau: khối văn phòng làm 40 giờ/tuần, khối trực tiếp làm 48 giờ/tuần.

Khối gián tiếp được chia làm hai ca ( 6g - 18g và 18g tối - 6g sáng hôm sau). Trung bình làm mỗi tháng 16 ngày, mỗi ngày 12 giờ, làm 12 giờ nghỉ 36 giờ. Ngoài phụ cấp ca 3 ra, chúng tui có phải tính ngoài giờ làm đêm hay không?

Do một số bộ phận làm việc theo ca 12 giờ/ngày (12 giờ làm 24 giờ nghỉ, ngày nghỉ có thể rơi vào ngày trong tuần và ngày làm rơi vào ngày nghỉ hằng tuần), khi tính ngoài giờ chúng tui dựa vào ngày làm việc bình thường hay ngày nghỉ hằng tuần để tính tỉ lệ phần trăm theo quy định? Phụ cấp ca 3 tính 130% hay là 30%?

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By tu_bao
#706208 Điều 68 Bộ luật lao động quy định: “Người sử dụng lao động và ngươi lao động có thể thỏa thuận làm thêm giờ nhưng không được quá 4 giờ trong mọt ngày hay 200 giờ trong một năm".

Tại khoản 1 điểm B điều 61 quy định: Nếu người lao động được nghỉ bù những giờ làm thêm thì người sử dụng lao động chỉ phải trả phần chênh lệch so với tiền lương giờ của ngày làm việc bình thường.

Căn cứ vào các quy định đã nêu, công ty bạn đã trả phụ cấp ca 3 cho người lao động là đúng, còn thời gian làm thêm ban đêm, người lao động được giải quyết cho nghỉ bù.

Về cách tính tiền ngoài giờ, theo luật, người sử dụng lao động có thể sắp xếp ngày nghỉ hằng tuần vào chủ nhật hay một ngày cố định trong tuần (khoản 2 điều 72 Bộ luật lao động). Do vậy trong trường hợp bạn hỏi, khi tính lương ngoài giờ công ty chỉ phải tính lương theo ngày làm việc bình thường.

Về phụ cấp ca 3: theo điều 70 Bộ luật lao động thì người lao động làm đêm được trả thêm ít nhất 30% của tiền lương làm việc ban ngày (khoản 2 điều 61), do đó khi tính lương làm thêm ca 3 ngoài giờ, công ty bỏ hệ số 2,1 là không đúng quy định.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement