By Kalil
#706199 Bố tui có thời gian đóng bảo hiểm liên tục 34 năm nhưng nay mới 53 tuổi. Vậy về hưu trước 60 tuổi có bị trừ phần trăm lương hưu?

Công ty của bố tui là doanh nghiệp nhà nước, từ năm 2004 chuyển sang công ty cổ phần với vốn nhà nước chiếm 51,65%, nếu về hưu trước 60 tuổi có được hưởng trợ cấp trước khi về hưu theo nghị định 141?

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By harry01689065890
#706209 - Do bố bạn không phải là người lao động bị mất việc vì cơ cấu lại công ty trong thời gian 12 tháng kể từ ngày công ty cổ phần được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nên không thuộc đối tượng được hưởng chính sách theo quy định tại nghị định 41/2002/NĐ-CP ngày 11-4-2002 của Chính phủ về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, đã được sửa đổi, bổ sung bởi nghị định 155/2004/NĐ-CP ngày 10-8-2004 của Chính phủ.

Theo quy định tại Điều 49, 50, 51, 52 Luật bảo hiểm xã hội, mặc dù bố bạn đã có đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH - theo quy định chỉ cần có đủ 20 năm đóng BHXH) nhưng chưa đủ điều kiện về độ tuổi (đủ 60 tuổi) nên thuộc đối tượng phải chờ cho đến khi đủ điều kiện về độ tuổi để được hưởng lương hưu.

Tuy nhiên, bố bạn sẽ đủ điều kiện hưởng lương hưu vào thời điểm hiện tại (53 tuổi) mà không bị trừ phần trăm lương trong trường hợp có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - thương binh & xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên (theo quy định là từ đủ 50 tuổi).

Theo quy định, để được hưởng lương hưu trước tuổi khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên phải thỏa mãn một trong hai điều kiện bao gồm: nam từ đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi trở lên hoặc có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - thương binh và xã hội và Bộ Y tế ban hành.

Khi nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động thì cứ mỗi năm nghỉ hưu trước độ tuổi quy định sẽ bị giảm 1% lương so với mức lương hưu mà người đủ điều kiện được hưởng theo quy định.

Luật sư NGUYỄN VĂN HẬU
(Văn phòng luật sư Nguyễn Văn Hậu và cộng sự)
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement