By chu_teu_coi
#706169 Có bạn nào biết khi nào được cấp giấy chứng nhận tư cách lưu trú tại Nhật Bản không?

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By duongchieuminh
#706171 Luật quản lý nhập cảnh qui định rằng : trường hợp người nước ngoài muốn nhập cảnh vào Nhật Bản với tư cách lưu trú không phải là “lưu trú ngắn hạn”, Bộ trưởng Bộ Tư pháp sẽ căn cứ vào hồ sơ xin nhập cảnh mà tiến hành thẩm tra về tính thỏa đáng với điều kiện nhập cảnh liên quan đến tư cách lưu trú, sau đó có thể cấp văn bản chứng minh tính thỏa đáng về mặt tư cách lưu trú của những hoạt động mà người xin nhập cảnh dự định tiến hành. Văn bản này gọi là Giấy chứng nhận tư cách lưu trú. Chế độ [cấp] Giấy chứng nhận tư cách lưu trú này có mục đích là gọn nhẹ hóa, tốc độ hóa và hiệu suất hóa thủ tục thẩm tra nhập cảnh.

Giấy chứng nhận tư cách lưu trú là văn bản được cấp trong trường hợp: Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản thẩm tra trước để xem hoạt động mà người nước ngoài có mong muốn nhập cảnh nước Nhật dự định tiến hành tại Nhật ,có thỏa mãn hay không thỏa mãn với điều kiện để nhập cảnh (điều kiện thiết yếu về tính thỏa đáng của tư cách lưu trú, và tính phù hợp với tiêu chuẩn), sau đó đã xác nhận rằng thỏa mãn với điều kiện để nhập cảnh. Tuy nhiên, ngay cả khi hoạt động dự định tiến hành tại Nhật Bản của người nước ngoài mong muốn nhập cảnh vào nước Nhật,được xem là có tính thỏa đáng của tư cách lưu trú và tính phù hợp với tiêu chuẩn, nhưng nếu người này được xem là không thỏa mãn với những điều kiện nhập cảnh khác (như vướng vào [một trong những] lý do khước từ nhập cảnh), thì Giấy chứng nhận tư cách lưu trú sẽ không được cấp.

Trong trường hợp người nước ngoài đã được cấp Giấy chứng nhận tư cách lưu trú tới đệ trình văn bản này (Giấy chứng nhận tư cách lưu trú) và xin cấp visa tại Đại sứ quán/ Lãnh sự quán Nhật Bản, Giấy chứng nhận tư cách lưu trú được xem là văn bản đã hoàn tất việc thẩm tra trước của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, nên viêc cấp visa sẽ được tiến hành nhanh chóng.

Thêm nữa, người nước ngoài đệ trình Giấy chứng nhận đó (Giấy chứng nhận tư cách lưu trú) tại cửa khẩu sẽ được nhân viên thẩm tra nhập cảnh xem là người thỏa mãn điều kiện nhập cảnh trong tư cách lưu trú, nên việc thẩm tha nhập cảnh cũng sẽ được tiến hành nhanh chóng gọn nhẹ.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement