By cobelovely0706
#706168 Cho nình hỏi 1 người phải có tư cách ntn thì mới được lưu trú tại Nhật Bản?

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Advertisement
By good_friends801
#706172 Người nước ngoài lưu trú ở Nhật Bản không được vượt qua phạm vi hoạt động (đã được cho phép) trong tư cách lưu trú (đã được phê cấp) hay tùy tiện thay đổi nội dung hoạt động để vận hành/điều khiển các chương trình mang lại thu nhập, hay tiến hành các hoạt động được nhận thù lao. Khi muốn tiến hành các hoạt động tương ứng với tư cách lưu trú khác tư cách lưu trú mà mình hiện đang có, người nước ngoài nhất thiết phải làm thủ tục chuyển đổi tư cách lưu trú để nhận được đồng ý của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; và khi bên cạnh các hoạt động thuộc tư cách lưu trú hiện đang có mà muốn vận hành/ điều khiển các chương trình mang lại thu nhập hay tiến hành các hoạt động được nhận thù lao, người nước ngoài nhất thiết phải qua các thủ tục đã định để nhận được đồng ý cho phép hoạt động/lao động ngoài tư cách. Thêm nữa, khi thời hạn lưu trú đã được phép và tư cách lưu trú đến kì mãn hạn mà muốn tiếp tục lưu trú thì cần làm thủ tục đổi (cấp hạn mới) thời gian lưu trú.
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement