By conbocon
#706164 tui làm tại một trung tâm giáo dục thường xuyên từ tháng 9-1999, đến 1-10-2009 tui xin nghỉ việc. Trong thời gian công tác tại trung tâm, tui được bổ nhiệm phó phòng từ tháng 5-2001 đến ngày tui xin nghỉ và được hưởng phụ cấp chức vụ là 0,3.
Trung tâm giải quyết chế độ cho tui là một năm 1/2 tháng lương và không tính phụ cấp chức vụ, điều này có phù hợp với Luật lao động không? Nếu giải quyết thì giải quyết như thế nào và được tính từ thời gian nào?

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
By blackbery18
#706174  Căn cứ theo cách tính tại thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22-9-2003 của Bộ Lao động -thương binh và xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 44/2003/NĐ-CP, tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân của 6 tháng liền kề trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, bao gồm tiền lương cấp bậc, chức vụ và phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có) quy định tại điều 15 của nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31-12-2002 của Chính phủ.
Như vậy, việc trung tâm giáo dục thường xuyên nơi bạn công tác không tính phụ cấp chức vụ vào tiền lương để giải quyết chế độ cho bạn là chưa phù hợp với quy định của Luật lao động.
Để đảm bảo quyền lợi, bạn có thể gửi đơn khiếu nại lên giám đốc trung tâm. Nếu giám đốc trung tâm không chấp nhận yêu cầu của bạn, bạn có quyền làm đơn yêu cầu hội đồng hòa giải cơ sở (nếu trung tâm có công đoàn, có hội đồng hòa giải cơ sở) hay phòng lao động - thương binh và xã hội cấp huyện nơi công ty bạn có trụ sở chính để yêu cầu giải quyết.
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement