By traj_prover.cungiu
#706163 tui có 25 năm công tác trong quân đội, đến năm 2006 tui xin chuyển ngành sang làm công chức trong một tổ chức chính trị xã hội. Đến tháng 12-2008 tui xin chuyển công tác về tổng công ty thuộc một tập đoàn kinh tế lớn, có công văn đồng ý tiếp nhận của tổng công ty và được cơ quan ra quyết định thuyên chuyển cán bộ về tổng công ty.
tui được tổng công ty ra quyết định tiếp nhận và điều động về làm việc tại một xí nghiệp hạch toán phụ thuộc tổng công ty. Đến đầu năm 2009, do chủ trương sắp xếp lại doanh nghiệp, tổng công ty giải thể xí nghiệp và thành lập mới một công ty TNHH một thành viên do tổng công ty là chủ sở hữu.
Để chuyển toàn bộ CBCNV xí nghiệp sang làm việc tại công ty mới với hợp đồng lao động mới, tổng công ty đã ra quyết định cho thôi việc toàn bộ CBCNV xí nghiệp và trợ cấp cho mỗi người 1/2 tháng lương trên một năm công tác, riêng tui và một số người khác chuyển đến trước được thông báo là những năm công tác trước đây trong quân đội và cơ quan nhà nước do cơ quan cũ giải quyết.
tui hỏi cơ quan cũ thì được trả lời là thuyên chuyển công tác không có trợ cấp thôi việc. Xin hỏi trường hợp của tui do ai giải quyết và để đảm bảo quyền lợi tui phải làm gì?
By vanbich61_vanbich61
#706175 - Căn cứ theo cách tính tại thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22-9-2003 của Bộ Lao động -thương binh và xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của nghị định số 44/2003/NĐ-CP, trường hợp người lao động làm việc ở nhiều doanh nghiệp nhà nước do chuyển công tác thì tính trợ cấp thôi việc cho người lao động ở từng doanh nghiệp.
Trong trường hợp của bạn cách tính có thể như sau:
- Trợ cấp của 26 năm bạn công tác trong quân đội.
- Trợ cấp trong thời gian bạn công tác từ năm 2006-2008 tại tổ chức chính trị xã hội.
- Trợ cấp trong thời gian bạn công tác tại xí nghiệp hạch toán phụ thuộc tổng công ty.
Cũng theo hướng dẫn của thông tư nêu trên thì đơn vị nơi bạn công tác cuối cùng (xí nghiệp) có trách nhiệm thanh toán toàn bộ các khoản trợ cấp cho bạn.
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement