By cuingoxaydung07cx6
#706102 tui làm việc cho công ty có vốn 100% của nước ngoài. Từ 1-6-2008 tui ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) thời hạn là 1 năm với công ty. Sau khi hết hợp đồng, tui không được công ty tái ký hợp đồng mà chỉ nhận thẻ bảo hiểm y tế với thời hạn 6 tháng. tui có hỏi phòng nhân sự và được trả lời là không phải ký. Xin hỏi như vậy có đúng không hay bắt buộc phải tái ký hợp đồng?
By Royal
#706112 - Điều 4 nghị định số 44/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về HĐLĐ quy định: khi HĐLĐ quy định tại khoản 2 (HĐLĐ xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến dưới 36 tháng) và khoản 3 (HĐLĐ theo mùa vụ hay theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng) điều 44 nghị định số 44/2003/NĐ-CP hết hạn mà người lao động (NLĐ) vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày HĐLĐ hết hạn hai bên phải ký HĐLĐ mới.

Trong thời hạn chưa ký được HĐLĐ mới, hai bên phải tuân theo HĐLĐ mà hai bên đã ký kết. Khi hết hạn 30 ngày mà không ký HĐLĐ mới, HĐLĐ đã giao kết trở thành HĐLĐ không xác định thời hạn. Trường hợp ký HĐLĐ mới là hợp đồng xác định thời hạn thì chỉ được ký thêm một thời hạn không quá 36 tháng, sau đó NLĐ tiếp tục làm việc thì ký HĐLĐ không xác định thời hạn; nếu không ký thì đương nhiên trở thành HĐLĐ không xác định thời hạn.

Chiếu theo quy định pháp luật nêu trên, sau khi hết hạn HĐLĐ 1 năm, bạn và công ty không tái ký lại hợp đồng thì HĐLĐ trước đây mà bạn đã giao kết với công ty vẫn đương nhiên còn hiệu lực thi hành. Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi hết hạn hợp đồng, nếu bạn và công ty ký lại HĐLĐ mới là hợp đồng xác định thời hạn thì giữa bạn với công ty chỉ được quyền ký thêm một HĐLĐ với thời hạn không quá 36 tháng, sau đó bạn tiếp tục làm việc thì công ty phải ký lại với bạn HĐLĐ không xác định thời hạn.

Tư vấn lao động
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement